بازاریابی اینستاگرامی

بازاریابی اینستاگرامی و نکته نگاری من از یک کارگاه

/
بازاریابی اینستاگرامی این روزها با گسترش شبکه های اجتماعی و از ج…
منتورینگ

منتورینگ کیمیاکالج

/
منتورینگ و کارآموزی های کیمیاکالج به دنبال آن است تا در کنار د…

ژاکت و جذب سرمایه در زی وی سی

/
ژاکت از سال ۲۰۱۴ توسط علی حاجی محمدی تاسیس شد و فعالیت خود را به عنوان دومین م…

ایده های استارتاپی و شاخصهای ارزیابی آنها (ویدیو)

/
ایده های استارتاپی نرخ شکست بسیار بالایی دارند. از طرف دیگر ه…

زی وی سی به چه معناست؟

/
زی وی سی به چه معناست: وجه تسمیه انتخاب نام زی وی سی به چند دلیله: –…

اصول زی وی سی در جذب سرمایه

/
جذب سرمایه برای یه پروژه به خودی خود هدف نیست بلکه ابزاری برای مو…

اصول زی وی سی در منتورینگ

/
اگه حوصله مواجهه با چالشهای زیاد رو نداری کلا بیخیال راه اندازی …

زی وی سی در شمال

/
هر روز که بیشتر از فعالیت من در تهران میگذره میبینم دارم چیزهایی ر…

سرمایه خوب-سرمایه بد

/
تجربه چندین سال فعالیت در عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ داری …